Tuýp đo khí Draeger DT Carbon Dioxde 1%/a-D

  Tuýp đo khí hãng Draeger DT Carbon Dioxde 1%/a-D với độ chính xác cao, với nhiều thang đo khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng

  SKU: 1217 Category :
  .
  .
  .
  .