Draeger X-am 5000

  Thiết bị phát hiện khí Dräger X-am® 5000
  Thiết bị Phát hiện từ 1 đến 5 khí có thể đo chính xác các nồng độ của khí bay hơi, khí dễ cháy, O2 và các chất độc hại khác ví dụ như Cl2, CO, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2 và các khí bay hơi hữu cơ.

  SKU: 1313 Category : Brand:
  .
  .
  .
  .