Camera nhiệt Draeger UCF 9000

  Camera nhiệt là hình ảnh nhiệt kết hợp với máy ảnh số. Nó đảm bảo thực hiện được nhiều công việc từ cứu hoả và môi trường chất độc hại theo chuẩn Class 1 Div 2 cho giám sát.

  SKU: 1022 Category :
  .
  .
  .
  .