Bơm tay Draeger – Tube Pump Accuro

  • Sử dụng dễ dàng bằng một tay.
  • Dùng chung với các ống đo khí, để phát hiện, đo nồng độ khí.
  • Lưu lượng 100ml/ lần bơm.
  SKU: 1399 Category : Brand:
  .
  .
  .
  .