Thiết bị cứu hộ Draeger Saver PP

  Thiết bị thở thoát hiểm khẩn cấp dùng bình khí nén trong thời gian 10-15 phút. Mặt nạ sử dụng loại mặt trùm kín mặt.

  SKU: 1435 Category : Brand:
  .
  .
  .
  .