Thiết bị cứu hộ Draeger Saver CF 15

  Thiết bị thở thoát hiểm khẩn cấp dùng bình khí nén trong thời gian từ 10-15 phút.

  SKU: 1419 Category : Brand:
  .
  .
  .
  .