Draeger REGARD 3900

  Regard 3900 là hệ thống điều khiển độc lập, tự quản lý cho tối đa 16 thiết bị phát hiện khí. Hệ thống được cấu hình hoàn toàn và kiểm soát các nồng độ khí độc hại, ôxy, các loại khí và hơi dễ cháy.

  Category : Brand:
  .
  .
  .
  .