Draeger REGARD 3000

  ​Giám sát nhiều loại khí và hơi dễ cháy bằng hệ thống điều khiển Draeger REGARD 3000 kiểu mô-đun. Đèn báo trạng thái nhiều màu sắc cho biết trạng thái hệ thống phát hiện khí của bạn. Bộ điều khiển cho phép bạn kết hợp ba mô-đun khác nhau: Mô-đun tín hiệu vào, mô-đun rơ le và mô-đun cổng mạng. Bạn có thể kết hợp tối đa bốn bộ truyền tín hiệu tương tự và 8 rơ le.

  Category : Brand:
  .
  .
  .
  .