Draeger PSS Merlin System

  Thiết bị dùng để kiểm soát các nhân viên cứu hộ khi làm nhiệm vụ, gửi tín hiệu từ các bộ bình thở đang hoạt động tới trung tâm điều khiển để người chỉ huy theo dõi và liên lạc với nhân viên cứu hộ.

  SKU: 1426 Category : Brand:
  .
  .
  .
  .