Draeger PSS 5000

  Thiết bị thở chuyên dụng cho lính chữa cháy với tính năng linh hoạt và khả năng tích hợp thiết bị kiểm soát và cảnh báo điện tử.

  SKU: 1429 Category : Brand:
  .
  .
  .
  .