Thiết bị giám sát khí độc Draeger Pac 8500

  Thiết bị phát hiện một loại khí Dräger Pac® 8500 là sản phẩm hoạt động đáng tin cậy và chính xác, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Kết quả đo được có thể dễ dàng được truyền tới hệ thống phần mềm Dräger Gas Detection Connect qua Bluetooth®. Thiết bị có thể đi kèm một cảm biến CO bù hydrogen hoặc một cảm biến kép Dräger. Thiết bị giúp bạn có lựa chọn đo 2 loại khí cùng lúc: H2S với CO, H2S với O2 hoặc O2 với CO.

  SKU: 1408 Category : Brand:
  .
  .
  .
  .