Thiết bị giám sát khí độc Draeger Pac 8000

  Với sản phẩm Dräger Pac® 8000 siêu bền, bạn sẽ được trang bị tốt cho các tình huống khó khăn: thiết bị phát hiện một loại khí cá nhân sử dụng lâu dài này là sản phẩm đáng tin cậy và chính xác, phát hiện các nồng độ độc hại của29 loại khí khác nhau, trong đó có những loại khí đặc biệt như NO2, O3 hoặc COCl2. Kết quả đo được có thể dễ dàng được truyền tới hệ thống phần mềm Dräger Gas Detection Connect qua Bluetooth®.

  SKU: 1407 Category : Brand:
  .
  .
  .
  .