Draeger Pac 7000 H2S (EU)

  Draeger Pac 7000 H2S (EU) – Thiết bị chống độc H2S tin cậy cho ngành công nghiệp châu Âu. Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, độ nhạy cao và bền bỉ.

  SKU: 1365 Category : Brand:
  .
  .
  .
  .