Thiết bị phát hiện khí H2S Draeger Pac 7000 H2S (5Y)

  Draeger Pac 7000 H2S (5Y) – Thiết bị phát hiện khí H2S chất lượng cao, chính xác và chống nước, giúp đảm bảo an toàn trong các ngành công nghiệp. Phát hiện sớm và giám sát mức độ ô nhiễm khí hydrogen sulfide (H2S).

  SKU: 1366 Category : Brand:
  .
  .
  .
  .