Tuýp đo khí Draeger Draeger Pac 7000 CO2

  Tuýp đo khí hãng Draeger Draeger Pac 7000 CO2 với độ chính xác cao, với nhiều thang đo khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng

  SKU: 1088 Category :
  .
  .
  .
  .