Tuýp đo khí Draeger Draeger Pac 5500 O2

  Draeger Pac 5500 O2 có thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt, dễ dàng mang theo và sử dụng trong môi trường đa dạng. Màn hình hiển thị số cung cấp dữ liệu nhanh chóng và chính xác về nồng độ khí O2.

  SKU: 1089 Category :
  .
  .
  .
  .