Thiết bị cung cấp Oxi Draeger Oxygen Booster DOB 200/300

  Thiết bị tăng áp cho khí thở oxy lên tới 300bar cho bình khí thở.

  SKU: 1416 Category : Brand:
  .
  .
  .
  .