Thiết bị phát hiện ma túy Dräger DrugTest® 5000

    Thiết bị phát hiện ma túy Dräger DrugTest® 5000 là một công cụ hiệu quả được sử dụng để phát hiện chất ma túy trong cơ thể con người. Với công nghệ tiên tiến và độ chính xác cao, nó giúp xác định nhanh chóng có mặt của các chất ma túy trong mẫu nước tiểu, đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật về ma túy.

    .
    .
    .
    .