Quần áo bảo hộ chống hóa chất CPS 7800

  Quần áo chống hoá chất dùng cho công nghiệp, có thể đeo mặt nạ và bình thở bên ngoài. Quần áo dạng kín khí, có thể chống được các chât độc như Clo.

  SKU: 1334 Category : Brand:
  .
  .
  .
  .