Draeger Bodyguard 1500

  Là thiết bị không dây tự động cho hệ thống PASS nó được tăng cường khả năng an toàn khi đeo trong môi trường có khả năng gây nổ. Hệ thống được hoạt động để báo cho các đồng nghiệp biết bằng âm thanh hoặc ánh sáng theo phương thức truyền không dây kết nối với áp kế trên thiết bị của PASS.

  SKU: 1423 Category : Brand:
  .
  .
  .
  .