Double-Axis drive

  Double-Axis Drive là một giải pháp truyền động đa trục hiệu quả và linh hoạt trong tự động hóa và điều khiển chuyển động. Thiết kế để điều khiển đồng thời hai trục chuyển động độc lập, sản phẩm này mang lại hiệu suất cao và tính linh hoạt cho các ứng dụng đa trục.

  Category : Brand:
  .
  .
  .
  .