Động cơ Servo DC điện áp thấp AKM2G & AKM

  • Hiệu suất cao
  • Yêu cầu đầu vào bus 24-96 VDC.
  .
  .
  .
  .