Động cơ Servo DBL/DBK

  • Kollmorgen DBL và DBK kết hợp các nam châm hiệu suất cao để đáp ứng các yêu cầu năng động cao của các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi tính khắt khe.
  • Các mô hình DBK được rút ngắn và phù hợp để sử dụng trong không gian hạn hẹp.
  .
  .
  .
  .