Showing all 4 results

Trong các nhà máy công nghiệp luôn tìm ẩn các hóa chất độc hai, đặc biệt có những khu vực các khí độc hại hiện diện liên tục.

Để bảo vệ tính mạng con người khi tiếp xúc các hóa chất độc hại thì việc trang bị quần áo bảo hộ chống hóa chất hoạt động tin cậy là vô cùng quan trọng. Draeger là nhà sản xuất hàng đầu thế giới với uy tín hơn 100 năm với các sản phẩm an toàn chất lượng cao sẽ là lựa chọn của Quý khách hàng

.
.
.
.