Đầu dò khí Draeger Polytron 7000

  Draeger Polytron 7000

  Draeger Polytron 7000, thiết bị phát hiện khí an toàn có thể kiểm soát liên tục khí ôxy và các khí độc. Với thiết kế môđun độc đáo và hoàn toàn linh hoạt: Dräger Polytron 7000 thực sự là một máy truyền phát thực sự đa năng có thể đáp ứng mọi yêu cầu về đo lường khí ôxy và tất cả các khí độc hại khác chỉ trên một nền tảng duy nhất. Việc phê duyệt SIL 2 (Safety Integrity Level – td: Mức độ giảm thiểu rủi ro 2) bảo đảm không có lỗi nào là không thể phát hiện.

   

  .
  .
  .
  .