Showing 1–12 of 26 results

Thiết bị phát hiện khí cố định đặt an toàn lên hàng đầu

Trong một cơ sở công nghiệp, các chất độc hại là một phần công việc hàng ngày. Các thiết bị phát hiện khí cố định và bộ điều khiển toàn diện của Dräger bao gồm nhiều loại cảm biến được Dräger thiết kế để đo các loại khí và hơi độc, dễ cháy cũng như khí ôxy. Chúng tôi không dừng lại ở đó: Phương pháp tiếp cận mang tính tham vấn của chúng tôi nhằm hỗ trợ đánh giá, xác định và triển khai các hệ thống phát hiện khí cố định toàn diện và được thiết kế riêng cho từng nơi làm việc. Sau khi lắp đặt hệ thống phát hiện khí phù hợp, người làm việc sẽ được bảo vệ an toàn và công việc được thực hiện suôn sẻ.

.
.
.
.