Đầu dò khí cháy Draeger Polytron 5200

    Đầu Dò Khí Dễ Cháy Dräger Polytron 5200 là dòng đầu dò khí đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy nổ có chi phí hợp lý của Dräger, chuyên được dùng để phát hiện và cảnh báo các loại khí dễ cháy. Sử dụng cảm biến xúc tác DrägerSensor® Ex…DD nó có thể đo được hầu hết các loại khí và hỏi dễ cháy. Đầu ra 3 dây, chuẩn tín hiệu 4-20mA, kết hợp thêm relay, Dräger Polytron 5200 có thể tương thích với hầu hết các hệ thống điều khiển.

    .
    .
    .
    .