Dự án lắp đặt thiết bị công nghiệp cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu bến tre