CFM Compact Flash

  CFM Compact Flash – Thẻ nhớ cao cấp với dung lượng lớn và tốc độ nhanh. Lưu trữ và truyền tải dữ liệu hiệu quả.

  Category : Brand:
  .
  .
  .
  .