Van bi Hisaka đầy đủ các chủng loại, thời gian giao hàng nhanh chóng.

Xuất xứ Nhật Bản, được nhiều khách hàng ở Việt Nam sử dụng; đặt biệt các nhà máy của Nhật

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114