Là đại diện của Draeger từ năm 2011, chúng tôi đã mang sản phẩm Draeger đến nhiều khách hàng ở Việt Nam, và được Quý khách hàng tin tưởng sự dụng

Các khách hàng tiêu biểu có thể kể  đến như: Nestle, Bosch, BSR, VSP, B.Braun, Outspan, ...

Tư vấn lắp đặt bảo trì định kỳ các hệ thống đo khí độc (H2S, HCl, Cl2, NH3, ..) và đo khí cháy nổ là điểm mạnh của chúng tôi cho dòng sản phẩm này.

Các mãng sản phẩm chính chúng tôi cung cấp đó là mãng: Hệ Thống Đầu Dò Cố Định, Thiết bị đo khí cầm tay như tuýp đo khí, máy đo khí,  Đồ bảo hộ lao động, Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn định kỳ cho khách hàng

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114