rexroth_logo_579399992

Thương hiệu Rexroth Bosch có lẽ không còn xa lạ với các nhà máy công nghiệp hay thậm chí các ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày; các giải pháp Rexroth đưa ra là các giải pháp tiên phong, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Là đại diện ủy quyền của hãng Rexroth, công ty chúng tôi mong muốn cung cấp giải pháp kỹ thuật cũng như tư vấn về sản phẩm đến các khác hàng nhằm phục vụ khác hàng ngày càng tốt hơn nữa

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114