logo_blue_34316499

-Tuân thủ các Tiêu chuẩn và Phê duyệt quốc tế nghiêm ngặt nhất, tất cả các sản phẩm của BERMAD đều được thiết kế và phát triển nội bộ bởi đội ngũ chuyên gia R&D của công ty và được sản xuất trong các cơ sở được chứng nhận ISO 9001.

-Van Bermad được thiết kế và sản xuất tuân thủ tối đa các Chứng chỉ, Tiêu chuẩn và Phê duyệt về Thủy lợi, Hệ thống cấp nước và Phòng cháy chữa cháy quốc tế nghiêm ngặt nhất nhằm cung cấp chức năng tốt nhất và sự hài lòng của khách hàng. Bộ phận Kiểm soát Chất lượng của Bermad kiểm tra từng mặt hàng rời Bermad riêng lẻ hoặc kiểm tra theo lô mẫu để đảm bảo chất lượng cao nhất của tất cả các sản phẩm của mình.

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114