Showing all 2 results

Thương hiệu Ringspann

Thương hiệu Ringspann

Được thành lập vào năm 1944, RINGSPANN là một doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình có trụ sở tại Bad Homburg, Đức.

Hãng hiện có 500 nhân viên tại 18 công ty quốc tế. Mục tiêu chính trong các hành động của chúng tôi là sự phát triển thành công hơn nữa của RINGSPANN.

.
.
.
.