Showing all 9 results

Bạc đạn, gối đỡ thương hiệu SealMaster

Thương hiệu Sealmaster

Với lịch sữ lâu đầu từ năm 1935, bac đạn gối đỡ Sealmaster được dùng nhiều trong các nhà máy với độ bền cao “Performace Without Compromise” giúp khách hàng giảm thiểu thời gian dừng máy cũng như tăng hiệu suất.

Các bạc đạn gối đỡ của Sealmaster có thể được thiết kế yêu cầu của khách hàng cũng như phần làm kín có nhiều giải pháp để tăng độ bền

Dòng bạc đạn IP69-rated PN Gold có thể dùng trong môi trường ăn mòn cao.

.
.
.
.