Showing the single result

Thương hiệu Euroflex

Thương hiệu Euroflex

Euroflex là nhà cung cấp hàng đầu các khớp nối đĩa hiệu suất cao, được sử dụng trong các ứng dụng phát điện, nén khí và máy móc quy trình công nghiệp. Được thành lập vào năm 1991, Euroflex đã tạo dựng được danh tiếng vững chắc về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm với cơ sở ngày càng tăng là các nhà sản xuất thiết bị gốc trong và ngoài Ấn Độ.

.
.
.
.