Showing 1–12 of 134 results

Thiết bị an toàn Draeger

Dräger là một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ y tế và an toàn. Sản phẩm của Dräger bảo vệ, hỗ trợ và cứu mạng con người từ năm 1889. Công ty Kỹ Thuật Lê Thương là đại diện ủy quyền của Draeger tại Việt Nam cho mãng An Toàn chính về Hệ Thống Đầu Dò Khí Cố Đinh và Thiết Bị An Toàn từ năm 2011

Draeger - Technology for life

"Công nghệ cho sự sống" nhà xuất của Đức với lịch sử hơn 100 năm về các thiết bị an toàn, thiết bị y tế

Trong hơn 10 năm làm việc cũng với hãng Draeger chúng tôi đã cung cấp nhiều giải pháp và thiết bị an toàn đến các khách hàng ở Việt Nam

Ngoài ra các dịch vụ hiệu chuẩn, nạp khí, cấu hình, ... tùy theo nhu cầu của khách hàng cũng được chúng tôi cung cấp giúp hệ thống an toàn của nhà máy hoạt động tin cậy

Sản phẩm an toàn và giải pháp

.
.
.
.