Bồn chứa Foam Bermad

   Bồn chứa foam là thành phần chính trong hệ thống bồn cân bằng áp suất tạo foam chữa cháy, hệ thống này không yêu cầu nguồn điện bên ngoài mà chỉ cần đấu nối với nguồn cấp nước ổn định.

   Category :
   .
   .
   .
   .