Taiko TL Series

Máy thổi khí TL - công suất lớn


Brand: Taiko KikaiTaiko Kikai

  • Công suất lớn lên đến 812 m3/min
  • Áp suất: lên đến 220 kPa
  • Dễ dàng bảo trì
  • Hoạt động bền bỉ
  • Kiểu: Two-Lobe Roots Two-stage Type
TL Series
Japan
từ 20 đến 812 (m3/min)
Downloads

Đại diện:

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114