R Seires

Máy thổi khí Taiko R Series


Brand: Taiko KikaiTaiko Kikai

  • Sử dụng trục kép
  • Lưu lượng, cột áp dãi rộng từ thấp đến cao
  • Tiết kiệm năng lượng
  • Có thể dùng cho cả hoá chất
  • Cấu trúc đơn giản, dễ dàng bảo trì
  • Độ ồn và rung động thấp
  • Nhiều tuỳ chọn làm kín
R Series
Japan
từ 0.45 đến 465 (m3/min)
Downloads

Đại diện:

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114