Self Priming Pump

Bơm tự mồi


Brand: YOUNG POONGYOUNG POONG

Bơm tự mồi, ly tâm trục ngang hãng Yoong Poong, xuất xứ Hàn Quốc; đa đạng vật liệu phù hợp với nhiều môi chất khác nhau.

Self Priming Pump
Young Poong
Korea
lên đến 550 m3/hr
lên đến 130m, chiều sâu hút 6m
 • Integral Casing with large priming chamber
 • Exclusive semi-open or open impeller
 • Robust power end
  • Externam micrometer impeller adjustment
  • Double row angular contact outborad bearings
  • Labyrinth Oil Seals
  • Constant level oiler
  • Magnetic Drain Plug
  • Large reflective sight glass
  • Back pull out design
 • Choice of lubrication systems

Đại diện:

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114