RM - Medium Duty

Bơm ly tâm Richter RMI


Brand: RICHTERRICHTER

Bơm hóa chất lót PFA dòng RMI dẫn động tư (zero leakage); kết hợp với mô tơ rời chân đế hoặc mô tơ mặc bích

RM
Richter
Germany
lên đến 130 m3/hr
lên đến 70 m
-30 oC đến 150 oC
Downloads
  • Bơm lót dẫn động từ (zero leakage)
  • Dạng motor rời hoặc mô tơ mặt bích
  • Bạc lót sử dụng SafeGline Plus giúp bảo vệ khi chay khô trong khoảng thời gian cho phép (tuỳ chọn)
  • Vật liệu lót: PFA
  • Vật liệu vỏ bơm: EN-JS 1049 / ASTM A 395
  • Mặt bích kết nối: ISO
  • Nhiệt độ làm việc: -30 °C to +150 °C (-20 °F to +300 °F)
  • Chứng chỉ: Certifications - 2006/42/EC Machinery Directive, 2014/34/EU Equipment explosive atmosphere

Đại diện:

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114