NHG Series gear pump

Bơm bánh răng NHG


Brand: Taiko KikaiTaiko Kikai

  • Dẫn động motor trục ngang
  • Biên dạng răng với công nghệ one-point-contact-gear
  • Nhiệt độ tối đa lên đến 80 oC
  • Bạc đạn bôi trơn bằng chính dầu bơm
  • Làm kín bằng tép chèn hoặc chèn cơ khí (tuỳ chọn)
  • Mặt bích đầu hút và đẩy chuẩn JIS
NHG
Japan
từ 0.25 đến 30 m3/h
đến 0.6 MPa
lên đến 80 oC (Max)

Đại diện:

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114