Bơm ly tâm Richter RMI

  • Dòng bơm: Bơm ly tâm đơn tầng
  • Công suất: Từ 1 đến 500 kW
  • Lưu lượng: Từ 1 đến 2000 m3/h
  Category :
  .
  .
  .
  .