Bình ngăn tia lửa KSFTFH

  Mô hình bẫy lửa KSFTFH Mô hình của KSPC bao gồm KSPC Mô hình KS FH Flame Arrester và van đóng nhanh, tự động, theo sự tăng nhiệt
  Ngoài ra, nó ngăn chặn bộ phận đánh lửa để cài đặt sử dụng dây chuyền thiết bị gas..

  Category :
  .
  .
  .
  .