Bình ngăn tia lửa KSFH

  • Mô hình ngọn lửa nội tuyến KSFH được thiết kế, sản xuất, thử nghiệm theo API 2000
  • Mã thông số kỹ thuật tiêu chuẩn Anh BS7244 và EN 12874 / ISO 16852
  • Ngoài ra, tất cả các kích thước sẽ được phê duyệt FM (Factory Mutual)
  • Các đơn vị là các thiết bị thụ động không có bộ phận di chuyển
  • Chúng ngăn chặn sự lan truyền của ngọn lửa bằng cách sử dụng thép không gỉ
  • Cấu trúc này tạo ra một ma trận mở đồng đều được xây dựng cẩn thận để dập tắt ngọn lửa bằng cách hấp thụ nhiệt.
  .
  .
  .
  .