Tuýp đo khí Draeger Benzene 0.5/c (5)

  Draeger Benzene 0.5/c (5) là một đầu dò khí độc đáo và hiệu quả, phục vụ cho việc đo và giám sát nồng độ khí benzene trong không khí.

  SKU: 1093 Category :
  .
  .
  .
  .