Khí Ex - Ox - Tox ... đều nguy hiểm?

Trong môi trường sống, khí hay hơi đều nguy hiểm, cơ bản có thể chia ra làm là kiểu nguy hiểm do khí gây ra như sau

  • Ex : Nguy hiểm do cháy nổ bởi khí cháy nổ
  • Ox : Oxygen nguy hiểm do thiếu oxy gây ngạt thở hoặc nhiều giàu oxy cũng dễ gây cháy
  • Tox : Nguy hiểm do khí độc gây ra

Nếu không có một dụng cụ đo thì chúng ta không thể nhận biết được sớm các mối nguy này để xữ lý. Một số loại khí còn gây chúng ta mất cả khứu giác khi hít trong một khoảng thời gian nhất định.

Như khí H2S, trong đời sống hàng ngày có thể ngửi được từ trứng gà thối do khí H2S có trong trứng gà thối có nồng độ thấp và mũi chúng ta vẫn còn ngửi được; tuy nhiên nếu ở nồng độ H2S cao thì mũi chúng ta không còn nhận biết được. Như vậy nếu chẵng may vào khu vực có nồng độ khí H2S cao mà mũi chúng ta không còn nhận biết được thì việc chúng ta di chuyển tìm đến một khu vực an toàn gần như mấy phương hướng nếu không có thiết bị hổ trợ.

Các khí không độc như N2, Argon, Helium, .. tưởng chừng như không nguy hiểm nhưng trong tình huống cụ thể vẫn gây ra nguy hiểm cho con người, chẵng hạn vì lý do nào đó lượng oxy cần cho việc hô hấp của chúng ta không có dẫn đến ngạt thở

- Nồng độ O2 dưới 6%vol gây ra chết ngạt (môi trường không khí bình thường của chúng nồng độ O2 là 20.9% vol)

- Nồng độ O2 tăng quá cao hơn 21% Vol, làm gia tăng khả năng cháy thậm chí một số vật liệu có khả năng cháy tự bốc cháy (auto-ignition)

Do vậy, rất cần thiết phải được các khí EX-OX-Tox để bảo vệ mạng sống con người, tài sản cũng như môi trường sống => do đó Đầu dò đo khí hay Hệ thống phát hiện và cảnh báo khí là vô cùng quan trọng.

 

Kiến thức về đo khí