Tuýp đo khí Draeger DT Triethylamine 5/a (10)

  Draeger DT Triethylamine 5/a (10) có ứng dụng quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm sản xuất hóa chất, dược phẩm và các quy trình sản xuất liên quan đến Triethylamine. Sản phẩm này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và kiểm soát chất lượng không khí và môi trường trong quá trình sản xuất và làm việc hàng ngày. Điều này giúp bảo vệ sức khỏe của con người và tuân thủ các quy định về an toàn môi trường.

  Mã: 1137 Danh mục:
  .
  .
  .
  .