Tuýp đo khí Draeger DT Silicagel type BIA

  Draeger DT Silicagel type BIA đặc biệt hữu ích trong nhiều ngành công nghiệp, chẳng hạn như vận chuyển và lưu trữ hàng hóa nhạy cảm với độ ẩm, sản xuất dược phẩm và thực phẩm. Sản phẩm này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo môi trường khô ráo và kiểm soát độ ẩm trong các quy trình sản xuất và lưu trữ hàng ngày. Điều này giúp bảo vệ sản phẩm và hàng hóa, đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn môi trường.

  Mã: 1149 Danh mục:
  .
  .
  .
  .